Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Czarna  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Czarna

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Czarna.

Mapa Geoportal Czarna
Mapa z granicą gminy Czarna

Dane urzędu

Urząd Gminy CzarnaCzarna Góra 74UP Czarna k. Ustrzyk Dolnych , 38-710

Tel: 13 4619009 wewn. 32

Fax: 13 4619233

Elektroniczna skrzynka podawcza: /dd8242hgty/SkrytkaESP

E-mail: sekretariat@czarna.pl

Powiat: bieszczadzki

Województwo: podkarpackie

Numer TERYT gminy Czarna: 1801032

Witryna: www.czarna.pl

Władze lokalne: Wójt Jacek Piotr PRZYBYŁAurzad@czarna.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Czarnej

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Czarna to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Czarna na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Czarnej, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Czarnej, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Czarnej

Gmina Czarna w liczbach

Powierzchnia gminy Czarna*

185 km2

427 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Czarna*

2 378 mieszkańców

2438 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Czarna*

13 mieszkańców na km2

2442 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Czarna

Geoportal Czarna prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Czarna, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Czarna.

Dostęp do danych Geoportalu Czarna

Jak powstał Geoportal gminy Czarna?

Geoportal Czarna powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Czarna, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Czarna.

Geoportal Czarna umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Czarna oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Czarna, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Czarna

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Czarna?

Informacje na Geoportalu Czarna

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Czarna?

Korzyści z Geoportalu Czarna

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Czarna?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Czarna.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Czarna łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Czarnej. W zależności od wybranej kompozycji mapy Czarnej zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Czarna, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Czarna oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Czarna. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Czarnej możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Czarnej. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Czarna. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Czarna.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Czarnej.

  Geoportal gminy Czarna posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Czarna. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Czarnej sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Czarna przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Czarnej.

  W Geoportalu Czarna przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Czarna. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Czarnej. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Czarna zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Czarna, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Czarna oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Czarna.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Czarna. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Czarna są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Czarna podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Czarna.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Czarnej. W Geoportalu gminy Czarna udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Czarnej wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Czarna.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Czarna. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Czarna.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Czarna, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Czarna. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Czarna.

 • Zabytki w gminie Czarna

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Czarna. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Czarna oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Czarna.

 • Informacje o wyborach w gminie Czarna

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Czarna. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Czarna i wiele istotnych informacji.

Geoportal Czarna dla mieszkańców

Geoportal Czarna jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Czarna. Na mapie Czarnej sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Czarna mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Czarna. Korzystając z map Geoportalu gminy Czarna w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Czarna są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Czarna dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Czarna dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować

Budowa na gruntach rolnych ma być prostsza

Budowa na gruntach rolnych ma być prostsza

Przejdź do wpisu