Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Czarna - sprawdź miejscowy plan gminy Czarna

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Czarna? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Czarna.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Czarna.

MPZP Czarna
Mapa MPZP gminy Czarna

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Czarnej.

MPZP Czarna

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Czarna i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Czarna prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Czarnej. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Czarna.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Czarna i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Czarna obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Czarna z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Czarnej

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Czarnej

0

20 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Czarna, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Czarna, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

126 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Czarnej.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Czarna z podziałem na lata

Rejestr MPZP Czarna

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Czarna. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr XIII/104/2019 Rady Gminy w Czarnej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego CHREWT "1" XIII/104/201919-12-2019
UCHWAŁA Nr XIII/142/04 RADY GMINY W CZARNEJ (POW. BIESZCZADZKI) z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czarna Dolna 5 "XIII/142/042-12-2004
UCHWAŁA Nr VII/68/03 RADY GMINY W CZARNEJ (pow. bieszczadzki) z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chrewt 6"VII/68/0327-11-2003
UCHWAŁA Nr III/20/02 RADY GMINY W CZARNEJ (pow. bieszczadzki) z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna "Polana 4"III/20/0227-12-2002
UCHWAŁA Nr XXII/180/02 RADY GMINY W CZARNEJ (pow. bieszczadzki) z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna - "Czarna Górna 4"XXII/180/0226-8-2002
UCHWAŁA Nr XIX/160/01 RADY GMINY W CZARNEJ pow. bieszczadzki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rabe 7"XIX/160/0128-12-2001

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Czarnej?

Za prowadzenie rejestru MPZP Czarna odpowiada wójt/burmistrz gminy Czarna. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Czarna nie obowiązuje, to urząd gminy Czarna wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Czarnej została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Czarna z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Czarna na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Czarnej. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Czarna!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Czarna