Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Czarna w liczbach

Geoportal Czarna

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Czarna

Czarna, gmina w województwie podkarpackim, powiat bieszczadzki.

Powierzchnia gminy Czarna wynosi 185 km2, zajmuje 427 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Czarna zamieszkuje 2 378 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2438 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Czarna wynosi 13, jest 2442 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Czarna. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Czarna prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Czarna.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Czarna: 185427
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Czarna: 0,091744
Lesistość w % w gminie Czarna: 63,095
Ludność na 1 km2 w gminie Czarna: 132442
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Czarna: -4,61284
Liczba ludności ogółem w gminie Czarna: 2 3782438
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Czarna: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Czarna: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Czarna: 9,78-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Czarna: 80,9-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Czarna: 98758
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Czarna: 2,12093
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Czarna: 80,5-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Czarna: 21845
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Czarna: 92416
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Czarna: 709,31781
Przedszkola bez specjalnych w gminie Czarna: --
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Czarna: 320,41454
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Czarna: 82,21588
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Czarna: 2,9840
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Czarna: 2581424
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Czarna: 2 918-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Czarna: 2 918-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Czarna: 0-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Czarna: 64,32235
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Czarna: 12,42160
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Czarna: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Czarna: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Czarna: 64,31923
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Czarna: 12,41659

Źródłem danych statystycznych dla gminy Czarna jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Czarna, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Czarna. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.